Naslovnica     |      Reference     |      Zaposlenici    |      Kontakt    |      50 godina Zavoda    |      Energetsko certificiranje

Urbanistički zavod Grada Zagreba osnovan je rješenjem Narodnog odbora Kotara Zagreba 14. studenog 1956., kao ustanova sa samostalnim financiranjem. Započeo je s radom u siječnju 1957.

Kratko vrijeme, tijekom samo devet mjeseci godine 1951., djelovao je i „Biro za urbanizam“, koji se (odlukom Narodnog odbora Kotara Zagreba) ukida 27. studenog te godine, da bi se osnovao Zavod za urbanizam Narodnog odbora grada Zagreba.

Preteča današnjeg Urbanističkog zavoda Grada Zagreba, Zavod za urbanizam Narodnog odbora grada Zagreba, bio je u sastavu gradske uprave. Do osnivanja UZGZ-a djelovao je Odsjek za regulaciju u sklopu Građevinskog odjela.

Nakon Drugog svjetskog rata počinje nagli proces urbanizacije, koji zahvaća i Zagreb. Broj stanovnika se u vremenu od oko 25 godina gotovo udvostručio. „Trebalo je mnogo brže graditi nego što se dospijevalo misliti“.

Promjenom društvenih odnosa mijenja se i odnos prema planiranju. Gradsko zemljište nacionalizacijom postaje društveno. Sve akutnija potreba planskog usmjeravanja razvoja grada i Uredba iz 1949. godine (Savezna uredba o Generalnom urbanističkom planu) dovode 1951. do osnivanja Zavoda za urbanizam Narodnog odbora grada Zagreba. Svrha njegova osnivanja je organiziranje stručnih poslova urbanističkog planiranja, a zadatak mu je izrada regulacijskih i regionalnih planova Zagreba, analize i proučavanja urbanističkih problema grada i njegove okoline, te davanje stručnih mišljenja i savjeta za lociranje objekata, izgradnju i uređenje grada i okoline.U Zavodu je bila izrađena Direktivna regulatorna osnova grada Zagreba i predložena je Gradskoj skupštini 1953. godine. Skupština taj dokument nije prihvatila, uz zaključak da će se njime poslužiti posebna komisija u izradi prijedloga regulatorne osnove grada Zagreba, a da će se do njena donošenja taj dokument koristiti za provedbu zadataka Društvenog plana. Komisija o kojoj je riječ nikad nije završila svoj rad.

Stanje u kojem se našao grad bez nove regulatorne osnove, uz sve intenzivniji razvoj i skučene mogućnosti obavljanja stručnih poslova urbanističkog planiranja u Zavodu za urbanizam, nužno su doveli do osnivanja Urbanističkog zavoda Grada Zagreba. Osnivanje Zavoda bio je dijelom napora tadašnjeg Narodnog odbora grada Zagreba i predsjednika tog odbora, Većeslava Holjevca, da se osnivanjem niza samostalnih gradskih organizacija uspostavi nova, suvremena organizacija grada. Urbanistički zavod Grada Zagreba počinje s radom 1957. godine, „oslobođen sputanosti što su ih činili okviri gradske službe. Samostalan u odnosu na gradsku upravu Zavod je bio mobilniji, slobodniji u organizacijskom pogledu, a i prigodom izrada raznih prijedloga, davanja stručnih mišljenja i u drugim akcijama“.


Iz: Aleksandar Bakal,
„Teze za okrugli stol o prostornom razvoju Zagreba“, 1982. godine

Download
Monografija u povodu pedesete obljetnice (PDF 21 MB)

UZGZ d.o.o. © 2013