Naslovnica     |      Reference     |      Zaposlenici    |      Kontakt    |      50 godina Zavoda    |      Energetsko certificiranje

Što je energetski certifikat?

Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade. Njegova svrha je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline (npr. stan ili ured). Na taj način vlasnici i korisnici mogu jednostavno usporediti zgrade ili uporabne cjeline s ostalim u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade.

Koje zgrade moraju imati energetski certifikat?

Energetski certifikat mora imati zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m2, a od 9. srpnja 2015. veću od 250 m2 te svaka druga zgrada koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje u leasing ili u zakup, odnosno njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi ili prodaje.

Vrste zgrada u cjelini ili samostalnih uporabnih cjelina zgrada za koje se izdaje energetski certifikat određene su prema pretežitoj namjeni korištenja i dijele se na:

A. stambene zgrade:
- s jednim stanom i stambene zgrade u nizu s jednim stanom za koje se izrađuje jedan energetski certifikat,
- sa dva i više stana i zgrade za stanovanje zajednica (npr.: domovi umirovljenika, đački, studentski, radnički odnosno dječji domovi, zatvori, vojarne i slično) za koje se u pravilu izrađuje jedan zajednički certifikat, a može se izraditi i zasebni energetski certifikat.


B.1. nestambene zgrade:
- uredske, administrativne i druge poslovne zgrade slične pretežite namjene,
- školske i fakultetske zgrade, vrtići i druge odgojne i obrazovne ustanove,
- bolnice i ostale zgrade namijenjene zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi,
- hoteli i restorani i slične zgrade za kratkotrajni boravak (uključivo apartmani),
- sportske građevine,
- zgrade veleprodaje i maloprodaje (trgovački centri, zgrade s dućanima),
- ruge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18°C ili višu (npr.: zgrade za promet i komunikacije, terminali, postaje, zgrade za promet, pošte, telekomunikacijske zgrade, zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, muzeji i knjižnice, i sl.),


B.2. ostale nestambene zgrade u kojima se koristi energija radi ostvarivanja određenih uvjeta kondicioniranja.Što je energetski razred zgrade?

Energetski razred zgrade je indikator energetskih svojstava zgrade koji se za stambene zgrade izražava preko godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu ploštine korisne površine zgrade, a za nestambene zgrade preko relativne vrijednosti godišnje potrebne toplinske energije za grijanje.

Stambene zgrade su podijeljene u 8 energetskih razreda od A (<25 kWh/(m2a)) do G (>250 kWh/(m2a)) uz dodatni A+ razred (<15 kWh/(m2a)) za najpovoljnije.

Tko provodi energetsko certificiranje?

Energetski pregled građevine i energetsko certificiranje zgrade provodi osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Urbanistički zavod Grada Zagreba posjeduje ovlaštenje za energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom.

zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom su: - stambene ili nestambene zgrade bez sustava grijanja, hlađenja, ventilacije te s individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode i
- zgrade s pojedinačnim i centralnim izvorima topline za grijanje bez posebnih sustava za povrat topline, s razdiobom toplinske energije i sa centralnim ili individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode bez korištenja alternativnih sustava te pojedinačnim rashladnim uređajima, sustavima ventilacije bez povrata topline i ograničenjem buke u ventilacijskim sustavima bez dodatne obrade zraka;


UZGZ d.o.o. © 2013