Naslovnica     |      Reference     |      Zaposlenici    |      Kontakt    |      50 godina Zavoda    |      Energetsko certificiranje

Detaljni planovi uređenja (DPU)

DPU užeg centra Zaprešića
UPU Brezje-Sveta Nedelja, 2007.
DPU 13 - R2 biatlonski centar "Zagmajna", 2008.
I&D DPU zone K1-Božjakovina, Brckovljani, 2007.
DPU sportske zone Žminj Općina Žminj, 2008.
DPU Šmidhen I, 2008.
I&D DPU Centar II. Dugo Selo, 2007.
DPU za dio naselja Kalamiri k.c. 3065/1 i 3065/2 k.o., 2007.
I&D DPU za dio naselja Kalamiri k.c. 3065/1 i 3065/2 k.o. Zaprešic, 2010.
DPU Grlice-Rakite u Biškupcu, 2012.
DPU Seget u Gradu Umagu, 2009.
I&D GUP grada Vukovara, 2012.
DPU 1 - K4 - asfaltna baza mrkovac, 2010.
DPU VP Gašinci
III. I&D DPU Autobusni kolodvor u Samoboru, 2007.
I&D DPU zone "Centar" naselja Dugo Selo, 2011.


Provedbeni urbanistički planovi (PUP)

I&D PUP "Jelas" u Slavonskom Brodu, 2008.


Urbanistički planovi uređenja (UPU)

UPU gospodarske zone Cestica lokacija Otok Virje - A1, Općina Cestica, 2008.
UPU gospodarske zone Cestica lokacija Otok Virje - A2, Općina Cestica, 2008.
UPU gospodarske zone Cestica lokacija Babinec, Općina Cestica, 2008.
UPU Udbina, Općina Udbina, 2008.
UPU radne zone - jug u Zaprešicu, Grad Zaprešić, 2009.
UPU sportsko-rekreacijskog centra "Abesinija", Općina Rugvica
UPU naselja Popovići (UPU 63), Općina Konavle, 2012.
UPU naselja Gruda (UPU 26 - Bačev Do, UPU 27 - Mihatovići, UPU 29 - Tušići), Općina Konavle, 2011.
UPU zone gospodarske-proizvodne i poslovne namjene "Kopačica" – Popovići (UPU 88), Općina Konavle, 2011.
UPU zone gospodarske-proizvodne namjene "Gruda" (UPU 28), Općina Konavle, 2011.
UPU turističko ugostiteljske zone Mišiji Vrh, Općina Tisno, 2010.
UPU Zona luke posebne namjene – marina s brodogradilištem, Općina Tisno, 2010.
UPU "Kraš I i II" - Eko park Bratina, Općina Pisarovina, 2011.
UPU petlja Lučko-jug, Grad Zagreb, 2008.
UPU tvornica autobusa, Grad Zagreb, 2008.
I&D UPU sjevernog dijela grada Varaždina, Grad Varaždin, 2008.
UPU radne zone zapad, Grad Velika Gorica, 2007.
UPU Gršćica - Prižba, Općina Blato, 2011.
UPU Poljane - Menderi - Strmice (UPU 20), Grad Opatija, 2012.
II. I&D UPU Novi Borik-Lepirac, Grad Bjelovar, 2010.
UPU Centar III.-Zabok, Grad Zabok, 2009.
UPU Lučica, Općina Blato, 2011.
UPU Potirna, Općina Blato, 2011.
UPU Prišćapac, Općina Blato, 2011.
UPU radne zone Krtinja, Općina Blato, 2009.
UPU gospodarska zona Kapela-Dubrava, Općina Tisno, 2013.
UPU sjeverni dio naselja Jezera, Općina Tisno, 2011.
UPU Betina-Pačipolje, Općina Tisno, 2011.
UPU turističko ugostiteljske zone Prisliga-Jazine, Općina Tisno, 2011.
UPU sportsko-rekreacijske zone - Vrbovec, Grad Vrbovec, 2010.
I&D UPU grada Vrbovca, Grad Vrbovec, 2010.
UPU kampa Modrave (uvala Lučica), Općina Tisno, 2010.
UPU Bristva-Prigradica-Žukova, Općina Blato, 2010.
Ciljana-točkasta izmjena UPU poduzetničke zone Križ, Općina Križ, 2007.
UPU Novo Čiče, Grad Velika Gorica, 2010.
UPU gospodarske zone Podudbina, Općina Udbina, 2010.
UPU zone gospodarske namjene P2, Općina Perušić, 2009.
I&D UPU grada Benkovca, Grad Benkovac, 2010.
UPU Šipanska luka, Grad Dubrovnik, 2010.
UPU grada Benkovca, Grad Benkovac, 2007.
UPU naselja Brodarica, Grad Šibenik, 2008.
UPU Lovinac, Općina Lovinac, 2012.
UPU Sveti Rok, Općina Lovinac, 2012.
UPU Zaglav - Karbuni, Općina Blato, 2011.
UPU 1 - Baška, Općina Baška, 2012.
UPU 2 - Zarok, Općina Baška, 2012.
I&D UPU Brodarica, Grad Šibenik, 2012.
UPU Vučedol u Vukovaru, Grad Vukovar, , 2011.
UPU 11 - Sportski centar Platak R62, Općina Čavle, 2011.
UPU naselja Perušic, Općina Perušić, 2009.
UPU Rakarje, Grad Velika Gorica, 2007.
UPU Vrbik - središnji prostor, Grad zagreb, 2006.
UPU naselja Brušane, Grad Gospić, 2007.
II. I&D UPU dijela naselja Strmec, Orešje, Bestovje i Novaki, Grad Sveta Nedelja, 2007.
I&D UPU radne zone Sveta Nedelja, Grad Sveta Nedelja, 2007.
UPU zone gospodarske namjene Vojarna II., Općina Josipdol, 2012.
UPU stambene zone "Vrsi centar" - UPU 39, Općina Vrsi, 2011.
UPU stambene zone "Zukve" - UPU 36, Općina Vrsi, 2011.
I&D UPU Buzinski Krči - ranžirni kolodvor jug, Grad Zagreb, 2008.
UPU Sitnice I. u Samoboru, Grad Samobor, 2009.
UPU naselja Velika Gorica, Grad Velika Gorica, 2012.
UPU petlja Lučko, Grad Zagreb, 2007.
I&D UPU petlja Lučko - sjever, Grad Zagreb, 2008.
UPU dijela naselja Sv. Nedelja Grad Sveta Nedelja, 2009.
UPU 2 - vikend naselje Gorski raj T4/1, Općina Lokve, 2009.
UPU 3 - vikend naselje Gorski raj T4/2, Općina Lokve, 2009.
UPU 4 - vikend naselje Gorski raj T4/3, Općina Lokve, 2009.
UPU 5 - vikend naselje Zelin Mrzlovodički T4/5, Općina Lokve, 2009.
UPU 6 - vikend naselje mrzla Vodica T4/6, Općina Lokve, 2009.
UPU 1 naselje Lokve N4/1, Općina Lokve, 2008.
UPU 3 - K2 poslovna zona u Mrkoplju, Općina Mrkopalj, 2008.
UPU 6 - R12 skijalište Čelimbaša, Općina Mrkopalj, 2008.
UPU zona ciglana - Sesvete, Grad Zagreb, 2008.
UPU 8 - poslovna zona Sljeme K1/1, Općina Lokve, 2009.
UPU gospodarske zone Bratina - Kraš, Općina Pisarovina, 2011.
UPU centralne zone mješovite namjene naselja Josipdol, Općina Josipdol, 2012.
UPU Centar I., Grad Samobor, 2011


Generalni urbanistički planovi (GUP)

GUP Grada Vukovara, 2007.
I&D GUP Zaprešic, 2012.
GUP Grada Samobora, 2007.
GUP grada Varaždina, 2007.
I&D GUP grada Samobora, 2011.
I&D GUP grada Varaždina, 2008.
Ciljane I&D GUP grada Dubrovnika - Zona pastoralnog centra u Mokošici, 2012.
I&D GUP Požege, 2007.
I&D GUP Grada Rijeke, 2013.
I&D GUP Grada Slavonskog Broda, 2008.


Prostorni planovi uređenja grada ili općine (PPUG, PPUO)

PPUO Lasinja s I&D PPUO Lasinja, 2007.
PPUO Ribnik, 2007.
IV. I&D PPUO Perušić, 2009.
Ciljane-točkaste izmjene PPUO Križ, 2007.
I&D PPUO Tounj, 2011.
II. I&D PPUO Lovinac, 2010.
I&D PPUO Blato, 2013.
I&D PPUO Baška, 2012.
II. I&D PPUG Šibenik, 2012.
I&D PPUG Vrbovca, 2008.
I&D PPUG Požege, 2008.
I&D PPUG Vukovara, 2011.
Ciljane I&D PPUO Stara Gradiška, 2012.
PPUG Ploče, 2007.
I&D PPUO Garčin
II. I&D PPUO Garčin, 2011.
I&D PPUO Draganić, 2010.
I&D PPUO Josipdol, 2011.
I&D PPUO Pokupsko, 2011.
II. I&D PPUG Dugo Selo, 2010.
I&D PPUO Stara Gradiška Općina, 2010.
I&D PPUO Luka, 2009.
I&D PPUO Bukovlje, 2008.
I&D PPUG Rijeke, 2013.
PPUO Pokupsko, 2007.
Ciljana Izmjena PPUO Križ vezana uz eksploatacijsko polje nafte i plina "Bunjani", 2012.
Ciljane izmjene i dopune PPUO Vela Luka Općina Vela Luka, 2013.
Ciljane izmjene i dopune PPUO Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja, 2013.


Prostorni planovi uređenja županija

I&D PP Karlovacke županije, 2008.
IV. I&D PP Ličko - senjske županije, 2011.
III. I&D PP Ličko - senjske županije, 2010.
I&D PP Karlovačke županije, 2008.

Idejna rješenja i idejni projekti

Idejno rješenje za izgradnju pristune prometnice Ulice Cmrok sa komunalnom infrastrukturom, Grad Zagreb
Idejno rješenje za izgradnju Ulice Podaupskog od Ulice Zavrtnica do Heinzelove ulice s komunalnom infrastrukturom, Grad Zagreb
Idejno rješenje za izgradnju pristupne prometnice na dijelu k.č.br. 2407 k.o. Blato s komunalnom infrastrukturom, Grad Zagreb
Idejno rješenje za ishođenje LD za izgradnju Ulice Antuna Šoljana od Gospodske do Jankomirske, Grad Zagreb
Idejno rješenje za ishođenje LD za izgradnju Ulice Antuna Šoljana od Ulice Jankomir do Ulice Josipa Lončara, Grad Zagreb
Idejno rješenje za ishođenje LD za izgradnju od Ulice Josipa Lončara do Ulice Velimira Škorpika, Grad Zagreb
Idejno rješenje za ishođenje LD za uređenje pješačkih i zelenih površina u naselju Vrbani III s komunalnom infrastrukturom i skloništima - ZONA 1, Grad Zagreb
Idejno rješenje za ishođenje LD za uređenje pješačkih i zelenih površina u naselju Vrbani III s komunalnom infrastrukturom - ZONA 2, Grad Zagreb
Idejno rješenje za ishođenje LD za uređenje pješačkih i zelenih površina u naselju Vrbani III s komunalnom infrastrukturom i skloništima - ZONA 3, Grad Zagreb
Idejno rješenje za ishođenje LD za uređenje pješačkih i zelenih površina u naselju Vrbani III s komunalnom infrastrukturom - ZONA 4, Grad Zagreb
Idejno rješenje za ishođenje LD za izgradnju novog putničkog terminala Zračne luke Zagreb s pratećim sadržajima, Grad Zagreb
Idejno rješenje za ishođenje LD za pristupnu prometnicu novom putničkom terminalu Zračne luke Zagreb, Grad Zagreb
Idejno rješenje za ishođenje LD za izgradnju servisne prometnice u južnom dijelu Buzina s komunalnom infrastrukturom, Grad Zagreb
Idejno rješenje za ishođenje LD za izgradnju spojne prometnice od produžene Ulice grada Vukovara do Slavonske avenije s križanjem u razini, Grad Zagreb
Idejno rješenje za ishođenje LD za izgradnju produžene Ulice Črnomerec od Ilice do Zagorske ulice s komunalnom infrastrukturom, Grad Zagreb
Idejno rješenje za izgradnju Zavižanske ulice od Lovčenske ulice do Ulice Šestinski vijenac s komunalnom infrastrukturom, Grad Zagreb
Idejni projekt za izgradnju pristupne ceste od nerazvrstane ceste u naselju Otok Svibovski do eksploatacijskog polja šljunčare "ABESINIJA" u Općini Rugvica unutar Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijskog centra "ABESINIJA", Općina Rugvica
Idejni projekt Zagrebačke ulice od Ulice Volantina do ulaza u javnu garažu "Ilijina Glavica", Grad Dubrovnik
Idejni projekt za dio Ulice Kotarnica od Ulice Hrvatskih branitelja do produžene Ulice Medpotoki, Grad Zagreb
Idejni projekt za ishođenje LD za izgradnju produžene Ulice Medpotoki od Ljubljanske avenije do Ulice Antuna Šoljana s komunalnom infrastrukturom - I etapa – od Ljubljanske avenije do Ulice Kotarnica, Grad Zagreb
Idejni projekt za ishođenje LD za izgradnju produžene Ulice Medpotoki od Ljubljanske avenije do Ulice Antuna Šoljana s komunalnom infrastrukturom - II etapa – od Ulice Kotarnica do Ulice Antuna Šoljana, Grad Zagreb
Idejni projekt za ishođenje LD za izgradnju Ulice I. u naselju Blato od Zdihovske ulice prema jugu, Grad Zagreb
Idejni projekt za ishođenje LD za izgradnju Ulice II. u naselju Blato od Ulice I. prema istoku, Grad Zagreb
Idejni projekt za ishođenje LD za izgradnju Ulice III.u naselju Blato od Ulice I. prema istoku, Grad Zagreb
Idejni projekt za ishođenje LD za izgradnju Ulice IV.u naselju Blato od Ulice I. prema istoku, Grad Zagreb
Idejni projekt za ishođenje LD za izgradnju produžene Ulice grada Vukovara od Ulice 2 do Savske ulice u Sesvetama, Grad sesvete
Idejni projekt izgradnje Ulice Zelena magistrala od Ulice Karažnik do Ulice Borčec - prva etapa, Grad Zagreb
Idejni projekt za ishođenje LD za izgradnju Ulice Jankomir od Ulice Antuna Šoljana do Samoborske ceste, Grad Zagreb
Idejni projekt za izgradnju parkirališta Vučedol, Grad Vukovar
Idejni projekt za izgradnju Ulice Mije Haleuša od križanja sa Slavonskom avenijom u dužini od 900 m, Grad Zagreb
Idejni projekt za izgradnju Servisne ulice u radnoj zoni Retkovec, Grad Zagreb
Idejni projekt za ishođenje LD za rekonstrukciju Ulice I. Vidovčica, Grad Zagreb
Idejni projekt za ishođenje LD za rekonstrukciju odvojka Ulice I. Vidovčica, Grad Zagreb
Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju vrelovoda i parovoda Maksimirska, Grad Zagreb
Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju vrelovoda Maksimirska – Južna Dubrava, Grad Zagreb


Glavni i izvedbeni projekti

Glavni projekt za uređenje vanjskih porti i parkirališta HRT-a - Sjeverno parkiralište, Grad Zagreb
Glavni i izvedbeni projekt za izgradnju autobusnih stajališta na Karlovačkoj cesti (projekt izvanrednog održavanja), Grad Zagreb
Glavni projekt izgradnje Odvojka Ulice Črešnjevec na k.č. br. 877/5 K.o. Remete, Grad Zagreb
Glavni i izvedbeni projekt za Ulicu Kotarnica od Ulice Hrvatskih branitelja do produžene Ulice Medpotoki, Grad Zagreb
Glavni i izvedbeni projekt izgradnje produžene Ulice Medpotoki na k.č. br. 3050/9 K.o. Stenjevec, Grad Zagreb
Glavni i izvedbeni projekt za rekonstrukciju Radmanovečke ulice i izgradnju produžene Islandske ulice od Radmanovečke ulice do Ulice Siget, Grad Zagreb
Glavni i izvedbeni projekt za izgradnju autobusnih stajališta u naselju Žerjavinec (projekt izvanrednog održavanja), Grad Zagreb
Glavni projekt za izgradnju pristupne prometnice do asfaltne baze Mrkovac - Građevinski projekt prometnice i površinske odvodnje, Općina Lokve
Glavni projekt ogledne farme i sirane u Jalkovcu, - Glavni projekt prometnih površina i odvodnje, Grad Zagreb
Glavni i izvedbeni projekt fontane s vodoskokom i vodenim kaskadama na lijevoj strani nasipa rijeke Vuke u Vukovaru - Građevinski projekt oborinske odovdnje, Grad Vukovar
Glavni projekt izgradnje parkirališta u Vučedolu - dvije faze - Glavni projekt prometnih površina i odvodnje, Grad Vukovar
Glavni projekt izgradnje ogledne farme i sirane - Glavni projekt prometnih površina i odvodnje, Grad Varaždin
Glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije autobusnog kolodvora i izgradnja pratećih objekata u Ulici Blage Zadre u Vukovaru - Građevinski projekt vodovoda i kanalizacije, Grad Vukovar


UZGZ d.o.o. © 2013